Ansvarsfraskivelse (disclaimer)

Ansvar for indhold

Som serviceudbyder er vi i henhold til § 7, stk.1 i TMG ansvarlige for eget indhold på disse sider i henhold til de almene love. I henhold til §§ 8 til 10 i TMG er vi som serviceudbydere dog ikke forpligtede til at overvåge formidlede eller gemte informationer fra andre eller til at søge efter omstændigheder, som henviser til en ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller spærre brugen af informationer i henhold til de almene love berøres ikke heraf. Et ansvar desangående er dog først muligt fra tidspunktet for kendskabet til en konkret lovovertrædelse. Hvis vi bliver kendt med sådanne lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne dette indhold.

 
Ansvar for links

Vores udbud indeholder links til eksterne hjemmesider for tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi heller ikke påtage os noget ansvar for disse fremmede indhold. For indholdet på de sider, der er linket til, er den pågældende udbyder af siderne altid ansvarlig. De sider, der er linket til, blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for oprettelsen af linket. Ulovligt indhold kunne ikke ses på tidspunktet for oprettelsen af linket. En permanent indholdsmæssig kontrol af de sider, der er linket til, kan dog ikke forlanges uden konkrete holdepunkter for en lovovertrædelse. Hvis vi bliver kendt med lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne disse links.

 

Ophavsret

De indhold, der er udarbejdet af sideudbyderne, og værker på disse sider er omfattet af den tyske ophavsret. Mangfoldiggørelse, redigering, distribution og enhver form for anvendelse uden for ophavsrettens grænser kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter resp. udarbejder. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke kommerciel brug. For så vidt som indhold på denne side ikke er udarbejdet af udbyderen, overholdes tredjeparts ophavsrettigheder. Især markeres tredjeparters indhold som sådant. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsret, beder vi om en henvisning til dette. Hvis vi bliver kendt med lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne disse indhold.

Kontakt