Partnerskab er vores liv

Vores mål er det mangeårige partnerskab med tilfredse kunder – for ét er i centrum hos os i virksomheden Gottwald ... og det er dig!

Det opnår vi…

 • med kompetent rådgivnin
 • med korte leveringstider
 • med en kombination af handel og service på stedet
 • med markedskonforme betingelser
 • med mange andre serviceydelser.

Over 10.000 kunder har indtil nu tillid til vores formåen.

 . . . og hvornår tester du vores virksomhed?

Principper for kvalitets- og miljøpolitik i firmaet Franz Gottwald GmbH + Co. KG

 1. Vi vil have tilfredse kunder. Derfor er en høj kvalitet af vores ydelser et af virksomhedens højeste mål.
 2. Kvalitetsmålene sætter kunden. Kundens vurdering af vores ydelser er afgørende.
 3. Som kvalitetsmål gælder altid „nul fejl“. Hvis der alligevel opstår fejl, skal både fejl og årsager rettes. Det er ikke vores mål at rette fejl, men at undgå dem. Med det formål arbejder vi på den konstante forbedring af vores managementsystemers ydelser.
 4. Forespørgsler, tilbud, ordrer, reklamationer osv. skal bearbejdes omhyggeligt, svarende til omkostningerne og hurtigt. Kvaliteten af vores varer skal sikres ved hjælp af korrekt håndtering. Leveringer skal være præcise og korrekte.
 5. Det ledende mål for vores miljøpolitik er at beskytte menneskets sundhed og miljøet mod mulige negative konsekvenser af vores daglige handlinger.
 6. I vores firmafællesskab tilstræber vi en miljøorienteret indsats under henvisning til vores miljøerklæring og videreudvikling.
 7. Holdingen i vores arbejderbeskyttelsespolitik er en menneskevenlig udformning af arbejdsmiljøet for alle beskæftigede for at bevare og fremme deres sundhed og sikkerhed ved at undgå og reducere farer og helbredsbelastninger.
 8. Enhver medarbejder i virksomhederne bidrager på sin plads til realiseringen af kvalitets-, miljø- og arbejderbeskyttelsespolitikken. Derfor er den, der ser en kvalitets-, miljø- eller arbejderbeskyttelsesrisiko, forpligtet til afhjælpe denne eller - hvis vedkommendes beføjelser ikke er tilstrækkelige - omående at underrette et medlem af kvalitetsteamet, miljørepræsentanten eller den overordnede.
 9. Vi overholder alle forskrifter, der vedrører os – udtrykkeligt også dem fra områderne miljø- og arbejderbeskyttelse, og forpligter os til at omsætte de der foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger på en måde, der er effektiv for vores virksomhed.
 10. Inden for firmafællesskabet imødegår vi hinanden med tillid og gensidig respekt. Uanset hvor der opstår konflikter og forskellige meninger, tilstræber vi passende løsninger.
 11. Vi vil være „anderledes“.
 12. Vi vil have tilfredse kunder.
 13. Vi vil have succes på langt sigt.
 14. Vil vil udvikle vores familievirksomhed positivt på langt sigt for de følgende generationer.

Kontakt

Gottwald - Tal og fakta

medarbejdere

har Gottwald-gruppen

produkter på lager

afsætter Gottwald-gruppen

kunder og andre

betjener Gottwald-gruppen