Preferred Partner

Vores enestående servicepakke indfører nye standarder for kvalitet, funktionalitet og økonomi inden for den almene industri.

Med det omfattende produktspektrum og de talrige serviceydelser tilbyder Freudenberg Sealing Technologies en
servicepakke, der er enestående på markedet. Til næsten enhver anvendelse. Freudenberg Sealing Technologies sætter sin førende teknologiske kompentence ind, og det er indbringende for dig: Vi analyserer dine samlede systemer og afstemmer de enkelte komponenter optimalt efter hinanden. På den måde får du præcist den løsning, som bedst lever op til dine krav. Økonomisk og driftssikkert. Styrket af en tids- og udgiftsbesparende single sourcing finder du i Freudenberg Sealing Technologies, selv ved komplekse systemer, din ideelle partner for alle tætnings- og svingningstekniske anvendelser.

Vores materialekompetence, der har været førende i årtier, er en væsentlig succesfaktor for vores produkters fremragende ydelse og kontinuerlige teknologiforspring. Det står ansete produktgrupper som Simmerring®, Merkel, Integral Akkumulatorer, ISC O-Ring og Lederer for. Sammen med områderne specialtætningsprodukter og svingningsteknik er de forbundet uadskilleligt med mærket Freudenberg Sealing Technologies og danner det største produktspektrum i verden til alle anvendelser i den almene industri.

Som en del af Freudenberg-gruppen støtter vi os til velfunderede, koncerninterne forsknings-, udviklings- og produktionskompetencer for med innovative løsninger hele tiden at udbygge vores teknologiforspring. Til glæde for vores kunder i hele verden med deres lokale markedskrav. Det tætte internationale samarbejde mellem Freudenberg Sealing Technologies i Europa og Amerika og vores japanske partner NOK i Asien tilbyder dig ensartede kvalitetsstandarder, uanset hvor du har brug for vores løsninger. Og det dækkende distributionsnet med Freudenberg Sealing Technologies-servicecentre på alle industrimarkeder betjener pålideligt og på partnerbasis dig og over 100.000 andre kunder på stedet på alle kontinenter.

 

Et overblik over Freudenberg Sealing Technologies servicepakke til dig

 • det største produktspektrum i verden
 • helhedsløsninger fra én partner
 • permanente innovationer: teknologiforspring til vores kunders konkurrencefordel
 • enestående materialekompetence og høje kvalitetsstandarder
 • førende knowhow for sikre og økonomiske anvendelser
 • et stort antal integrerede serviceydelser: service på partnerbasis fra udviklingen til den permanente produktanvendelse
 • globalitet: global kompetence med viden om lokale markedskrav

 

Som verdens førende udbyder inden for tætnings- og svingningsteknik ser Freudenberg Sealing Technologies det som sin forpligtelse til enhver tid at være den bedste partner for sine kunder.

For at leve op til kravene til sig selv på alle områder arbejder Freudenberg Sealing Technologies i hele Europa sammen med de meste kompetente specialister inden for teknisk handel. Forenet i et strategisk forhandlernet – Freudenberg Sealing Technologies Preferred Partner.

 

Et overblik over dine fordele

 • kompetent rådgivning og support til dine individuelle krav
 • højt kvalificerede og certificerede kontaktpersoner i forbindelse med din tekniske handel
 • adgang til Simrits produktprogram, der er enestående i verden
 • eksklusiv service med høj pålidelighed
 • kundespecifikke produktløsninger og -udviklinger

 

Preferred Partner-kortet er vores handelspartneres legitimation med de særlige kvalifikationer. Profiter af dem. Medarbejderne i marken hos Franz Gottwald GmbH + Co. KG rådgiver dig gerne på stedet.

Høj produktkvalitet, et bredt artikelsortiment, kunde- og serviceorientering og et stærkt, motiveret team – i over 80 år grundlaget for vores succes inden for den tekniske engroshandel.

Talrige kunder f.eks. fra områderne maskinkonstruktion, automobil- og levnedsmiddelindustri samt luftfart bygger på den hanseatiske familievirksomheds formåen. Et udtænkt logistiksystem og medarbejdere, hvis knowhow konsekvent holdes på det aktuelle niveau, sørger for en hurtig og ukompliceret afvikling af alle ordrer.

Præcision, fleksibilitet og pålidelighed er vigtige elementer i virksomhedsfilosofien. Dette kvalitetskrav omfatter hele servicespektret – fra produktet til rådgivning og helt frem til det kundespecifikke servicetilbud. Selvfølgelig er vi certificeret i henhold til DIN EN ISO9001/2000.

 

Omfangsrigt artikelsortiment af høj kvalitet

Franz Gottwald GmbH + Co. KG  står for et udbudskatalog med markedsførende leverandører. De bedste forudsætninger for at kunne tilbyde kunderne et særlig omfangsrigt artikelsortiment af meget høj kvalitet inden for følgende områder:

 

Service med merværdi

Som branchespecialist har Gottwald en omfattende teknisk knowhow. Det betyder, at kunderne ud over den fortræffelige produktydelse også får stillet anvendelsesspecifikt kompetente rådgivningsydelser til rådighed. Den tekniske kunderådgivning går på grund af forbindelsen mellem de enkelte producentfabrikker meget længere end rådgivningen hos et normalt handelshus. Fluid-løsninger, der også kommer miljøet til gode.
Inden for rammerne af vores „Fluid Engineering“ har specialisterne fra Gottwald i de forløbne år udviklet et omfangsrigt og bæredygtighedsprøvet koncept for systematisk og forebyggende vedligeholdelse og realiseret det med succes. Anvendelsen af innovative metoder ved vurderingen af de hydrauliske systemer på stedet har mange gange ikke kun ført til en forøget maskindisponibilitet og en sænkning af driftsomkostningerne, men også til meget glædelige, positive miljøaspekter. Dette arbejde supplerer fremragende miljøbeskyttelsesaktiviteterne i virksomhederne, der også er certificeret i henhold til EN ISO 14001/2004

Kontakt