Preferred Partner

Vårt unika servicepaket är en förebild vad gäller kvalitet, funktionalitet och lönsamhet inom den allmänna industrin.

Freudenberg Sealing Technologies erbjuder med sitt omfattande produktspektrum och mängder av servicetjänster ett servicepaket som är unikt på marknaden. Och detta för nästan varje möjlig användning. Freudenberg Sealing Technologies använder sin ledande teknologiska kompetens på ett sätt som är lönsamt för dig: Vi analysterar dina kompletta system och stämmer av de enskilda komponenterna så att de passar optimalt till varandra. På så sätt får du den lösning som uppfyller alla dina krav på bästa sätt. Lönsamt och driftsäkert. Stärkt av Single Sourcing som sparar tid och pengar är Freudenberg Sealing Technologies din perfekta partner för alla tätnings- och vibrationstekniska tillämpningar, även för mycket komplexa system.

Vår materialkompetens som varit ledande på marknaden under årtionden, är en avgörande framgångsfaktor för enastående prestanda och ett kontinuerligt teknologiskt försprång hos våra produkter. Renommerade produktgrupper som Simmerring®, Merkel, Integral Accumulator, ISC O-Ring eller Lederer står för dessa egenskaper. Tillsammans med områdena specialtätningsprodukter och vibrationsteknik hänger de oskiljaktigt samman med märket Freudenberg Sealing Technologies och bildar världens största produktspektrum för alla tillämpningar inom den allmänna industrin.

Som en del av Freudenberg Gruppen använder vi oss av solid, koncernintern forsknings- utvecklings- och produktionskompetens för att på ett varaktigt sätt bygga ut vårt teknologiska försprång genom innovativa lösningar. Allt för våra kunder över hela världen, i deras anda och i deras tjänst enligt deras lokala marknadskrav. Det nära internationella sammarbetet mellan Freudenberg Sealing Technologies i Europa och Amerika och vår japanska partner NOK i Asien erbjuder dig enhetliga kvalitetsstandarder oavsett var du behöver våra lösningar. Och det väl utbyggda och täckande återförsäljarnätverket med Freudenberg Sealing Technologies Service Center på alla industrimarknader hjälper dig och mer än 100 000 andra kunder direkt på plats på alla kontinenter, pålitligt och som jämställd partner.

 

Servicepaketet från Freudenberg Sealing Technologies i korthet

 • Världens största produktspektrum
 • Helhetslösningar från en leverantör
 • Permanenta innovationer Teknologiskt försprång och ett konkurrensförsprång för våra kunder
 • Unik materialkompetens och höga kvalitetsstandarder
 • Ledande know-how för säkra och lönsamma tillämpningar
 • En mängd integrerade servicetjänster: partnerskapligt stöd från utveckling fram till varaktig produktanvändning
 • Globalitet: global kompetens med kunskap om lokala marknadskrav

 

I egenskap av världsledande leverantör av tätnings- och vibrationsteknik är det för Freudenberg Sealing Technologies ett viktigt åtagande att alltid vara den bästa partnern för kunderna.

För att uppfylla alla kunders krav på alla områden arbetar Freudenberg Sealing Technologies över hela Europa tillsammans med de mest kompetenta specialisterna inom teknisk handel. Förenade i ett strategiskt handelsnätverk - Preferred Parner från Freudenberg Sealing Technologies.

 

Dina fördelar i korthet:

 • kompetent rådgivning och support för dina individuella kra
 • högkvalificerade och certifierade kontaktpersoner för din tekniska handel
 • tillgång till det världsunika Simrit produktprogrammet
 • exklusiv service med hög leveranstillförlitlighet
 • kundspecifika produktlösningar och - utvecklingar 

 

Preferred Partner kortet är intyget på våra handelspartners speciella kompetens. Dra nytta av detta. Vår lokala medarbetare från Franz Gottwald GmbH + Co. KG ger gärna råd och hjälp direkt på plats.

Hög produktkvalitet, brett artikelsortiment, kund- och serviceinriktning och ett toppkvalificerat och motiverat team – sedan mer än 80 år är det grunden till vår framgång inom teknisk storhandel.

Mängder av kunder, t.ex. inom maskinbyggnad, bil- och livsmedelsindustrin samt luftfart litar på det hanseatiska familjeföretagets kunskap och kompetens. Ett noga utarbetat logistiksystem och medarbetare som ständigt aktualisera sina kunskaper säkerställer ett snabbt och okomplicerat genomförande av alla order.

Punktlighet, flexibilitet och tillförlitlighet är viktiga delar i företagets filosofi. Detta kvalitetskrav omfattar hela serviceutbudet - från produkten via rådgivningen och fram till det slutliga kundspecifika serviceerbjudandet. Självklart är vi certifierade enligt DIN EN ISO9001/2000.

 

Omfattande artikelsortiment av hög kvalitet

Franz Gottwald GmbH + Co. KG står för ett brett utbud från marknadsledande leverantörer. Det är de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda kunderna ett högvärdigt och omfattande artikelsortiment inom följande områden:

 

Tjänster som mervärde

Som specialist inom branschen förfogar Gottwald över omfattande tekniska kunskaper. Detta säkerställer att kunderna vid sidan av den enastående produktprestandan även får kompetent rådgivning speciellt anpassad för respektive tillämpning. Den tekniska kundrådgivningen sträcker sig tack vare förbindelsen mellan de enskilda tillverkningsfabrikerna långt utöver det som normala handelshus erbjuder. Fluid-lösningar som även miljön profiterar på.

Inom ramen för vår ”Fluid-Engineering” har Gottwalds specialister under de senaste åren utvecklat ett omfattande och varaktigt beprövat koncept för det systematiska och förebyggande underhållet och omsatt konceptet med framgång. Användningen av innovativa förfaranden vid bedömningen av hydrauliska system på plats, ledde i många fall inte bara till att maskintillgängligheten ökade och att driftskostnaderna sänktes, utan även till mycket glädjande och positiva miljöaspekter. Dessa åtgärder kompletterar på ett enastående sätt miljöskyddsaktiviteterna hos företagen som också är certifierade enligt EN ISO 14001/2004.

Kontakt