Vi lever för partnerskap

Vårt mål är mångåriga partnerskap med nöjda kunder – för hos oss på Gottwald står en sak i centrum …och det är du!

Detta uppnår vi…

 • genom kompetent rådgivnin
 • genom korta leveranstider
 • genom en kombination av handel och service på plats
 • genom marknadsanpassade villkor
 • och genom en mängd andra tjänster
  .

Över 10 000 kunder har hittills litat på prestationsförmåga.

 . . . och när testar du oss?

Grundprinciper för kvalitets- och miljöpolitik på Franz Gottwald GmbH + Co. KG

 1. Vi vill ha nöjda kunder. Därför är hög kvalitet på våra tjänster ett av företagets viktigaste mål.
 2. Kunden bestämmer kvalitetsmåtten. Kundens bedömning av våra tjänster är utslagsgivande.
 3. Som kvalitetsmål gäller alltid ”noll fel”. Om ett fel ändå skulle uppstå ska inte bara felet, utan även dess orsaker åtgärdas. Vårt mål är inte att åtgärda fel, utan att undvika fel. Därför arbetar vi med att ständigt förbättra våra hanteringssystems prestanda.
 4. Förfrågningar, offerter, order, reklamationen osv. ska bearbetas noggrant, kostnadsanpassat och snabbt. Kvaliteten på våra varor ska säkerställas genom sakkunnig hantering. Leveranser måste ske punktligt och korrekt.
 5. Ledstjärna för vår miljöpolitik är att skydda människors hälsa och miljön mot möjliga negativa effekter på grund av vårt dagliga handlande.
 6. I vår företagsgemenskap strävar vi med hänsyn till vår miljöförklaring och vidareutveckling efter ett miljöorienterat presterande.
 7. Inriktningen för vår arbetarskyddspolitik är en mänsklig utformning av alla medarbetares arbetsmiljö för att bibehålla och främja deras hälsa genom att undvika och minska faror och hälsobelastningen.
 8. Varje medarbetare i företaget bidrar på sin plats för att kvalitets-, miljö- och arbetarskyddspolitiken omsätts i praktiken. Om en medarbetare upptäcker en kvalitets- miljö-, eller arbetarskyddsrisk är medarbetaren skyldig att avhjälpa denna risk eller - om medarbetaren inte har befogenhet att göra detta – att omedelbart underrätta en medlem av kvalitetsteamet, miljöansvarig eller närmaste förman.
 9. Vi följer föreskifter som gäller för oss uttryckligen, även de som avser miljö- och arbetarskydd, och åtar oss att omsätta de skyddsåtgärder som anges i dessa föreskrifter på ett sätt som är verksamt för vårt företag.
 10. Inom företagsgemenskapen behandlar vi varandra med förtroende och ömsesidig respekt. Om konfliker och olika åsikter förekommer bemödar vi oss om att hitta rättvisa lösningar.
 11. Vi vill vara ”annorlunda”.
 12. Vi vill ha nöjda kunder.
 13. Vi vill nå en långsiktig framgång.
 14. Vi vill utveckla vårt familjeföretag på ett långsiktigt positivt sätt för kommande generationer.

Kontakt

Gottwald - Fakta och siffror

medarbetare

har Gottwald Gruppen

produkter i lager

säljer Gottwald Gruppen

kunder och mer

sköter Gottwald Gruppen