Gottwald Gruppen: Utveckla framtiden ur tradition

Vid sidan av bibehållandet av ett traditionellt familjeföretag och det framgångsrika säkerställandet av lönsamheten i framtiden, är främjandet av miljöskyddet och den därmed förbundna utvecklingen av produkter och erbjudna tjänster vår uttryckliga målsättning.

Certifikatet för ett Kvalitetshanteringssystem som vi fick 1997 motiverade oss att ständigt fortsätta arbetet inom det här området. Den 21 oktober 2003 certifierades vi första gången inom området miljöhantering gällande resurssparande och miljövänliga produkter, något som ytterligare betonar vår filosofi.

Våra regelbundna träffar angående miljöarbete och kvalitetssäkring ger oss möjlighet att ständigt sträva efter möjligheter till förbättring och dold potential hos våra medarbetare.

Som nordtysk företagsgrupp känner vi oss förbundna med hansatraditionen. Grundad som ett ingenjörskontor 1930 består Gottwald Gruppen idag av framtidsorienterade företag med mer än 90 kvalificerade och motiverade medarbetare.

Tack vare att vi fungerar som en grosshandlare för tätnings- och vibrationsteknik, avdamning och filtrering, hydraulik samt för drivteknik är vi den perfekta lösningen för dig och står sedan årtionden för våra produkter av hög kvalitet.
Dessutom erbjuder vi ett välutvecklat och välanpassat produktsortiment med framtidsorienterade artiklar för hela industriteknikens område.

Våra medarbetare, ett genomtänkt anskaffningssystem samt modern lagerlogistik gör det möjligt för oss att uppfylla korta reaktionstider och du har en direkt tillgång till vårt brett sorterade lager. Med innovativa leveranssystem lever vi upp till dina krav, som exempelvis KANBAN eller speciella konfektioneringar.

Vårt område Fluid-Engineering hjälper dig med förebyggande underhåll och maskinoptimering och vid valet av rätt lösning inom området Condition-Monitoring.

Franz Gottwald erbjuder med sätena i BremenHamburgHelsingforsRiga och Padborg optimala förutsättningar för leveranser till hela Tyskland, Skandinavien samt till de baltiska länderna. 

För hos oss på Gottwald står en sak i centrum ... och det är du!

Kontakt

Gottwald - Fakta och siffror

medarbetare

har Gottwald Gruppen

produkter i lager

säljer Gottwald Gruppen

kunder och mer

sköter Gottwald Gruppen