Vårt leveransprogram för hydraulik- och industribehov

Ett genomtänkt anskaffningssystem samt modern lagerlogistik gör det möjligt för oss att uppfylla korta reaktionstider och du har en direkt tillgång till vårt brett sorterade lager.

Med innovativa leveranssystem lever vi upp till dina krav. Därmed har vi utvecklats till att vara mer än ett vanligt tekniskt handelshus. Oavsett om det gäller leveranssystem, som t.ex. KANBAN eller speciella konfektionerade produkter eller satser, idag står vi även för tillhandahållande av logistiska servicetjänster.

Vårt område Fluid-Engineering hjälper dig med förebyggande underhåll och maskinoptimering, samt med att välja rätt lösning inom området Condition-Monitoring. 

Vid sidan av vår höga leveransförmåga och utbudet av extra tjänster står vi även för ytterligare en faktor … den regionala tillgängligheten!

Med våra säten i Bremen, Hamburg, HelsingforsTorneåRiga och Padborg erbjuder vi optimala förutsättningar för leveranser till hela Tyskland, Skandinavien samt till de baltiska länderna.


Nedladdning

 Gottwald Leveransprogram/Product Range (tyska/engelska)

 Gottwald Leveransprogram (tyska/finska)


Kontakt