Förrådsanskaffning

Leveransförmåga tack vara lager på orten...

Att hålla ett lager med brett sortiment är vår tolkning av begreppet ”grosshandel”. Det är bra att veta att man hos oss ständigt och direkt har tillgång till mer än 60 000 olika artiklar.


Kontakt