Vi erbjuder hydraulikservice, reparation och tillverkning

Erfarna hydraulikexperter utgör grunden för vår kompetens. Tillsammans med en modern maskinpark och på omkring 1 000 kvadratmeter verkstadsyta har vi skapat optimala förutsättningar för följande tjänster.

Reparationer och iståndsättning för:

 • hydraulpumpar
 • hydraulmotorer
 • hydraulcylindrar
 • hydraulaggregat
 • hydrauliska styrenheter
 • hydrauliska slangledningar

Tryckackumulatorer:

 • kontroll och påfyllning
 • byte av blåsa
 • TÜV-besiktning

Tillverkning:

 • CNC-tillverkning av tätningar
 • bryning, fräsning, borrning, sågning

Och med exakt vad kan vi hjälpa dig med?

 

Kontakt