Akademin för tillämpad fluidteknik GmbH + Co. KG

Grundat med målsättningen att förbättra den tekniska grundutbildningen på de regionala företagen i nordvästra Tyskland.

Den bildar ett gränssnitt mellan tekniska och handelsinriktade användare och marknadsledande tillverkare. Akademin strävar efter att bli ett viktigt bidrag för den tekniska vidareutbildningen inom industrigrenen i nordvästra Tyskland.


Zur externen Website der Akademie für angewandte Fluidtechnik GmbH + Co. KG


Teknikforum:

 • Individuellt planerade organiseras Wokshops under en eller flera dagar.
 • Forumen är branschrelaterade och användningsspecifika.
 • Föredragen har principiellt en hög teknisk prägling.
 • Den tematiska inriktningen omfattas av en helhetssyn

 

Fortbildningar:

Självklart står fortbildningarna i centrum hos oss. Utifrån respektive tekniska ståndpunkt erbjuder vi tillverkarstödda grundläggande utbildningar, vidareförande utbildningar och praktiska träningar.

Vi fokuserar på följande områden:

 • Tätnings- och vibrationsteknik
 • Hydraulik
 • Luftfiltrering
 • Limteknik
 • Tribologi
 • Pneumatik

 

Infrastruktur

Naturligtvis förfogar Akademin för tillämpad fluidteknik modernt utrustade utbildningslokaler på seminarieorterna Bremen och Hamburg med totalt över 400 kvadratmeter utbildningsyta.

Seminarcentret i Bremen förfogar dessutom över en praktikinriktad utbildningsverkstad. I den anslutande hydraulikverkstaden erbjuder vi bl.a. hydrauliska och mekaniska tillverkningsmöjligheter samt ett laboratorium för oljeundersökningar.

 

Specialevenemang:

Regelbundet hålls specialevenemang som genom sin utformning skiljer sig från en ren vidareutbildning.

Hit räknas till exempel:

 • Produktevenemang
 • Evenemang för lärlingar och studenter
 • Individuella träningar
 • Diverse speciella träffar

 

Instruktör

För att säkerställa att respektive aktuell teknisk ståndpunkt förmedlas som utbildningsinnehåll, använder sig akademin av ett noga utvalt och testat nätverk av specialister som instruktörer.

Dessa personer är tillämpningsspecialiseter för marknadsledande tillverkare. 

Naturligtvis erbjuder vi även efter en utbildning alltid möjligheten att diskutera individuella frågor. För dessa diskussioner står våra tekniska medarbetare till förfogande.

 

Aktuellt seminarieprogram 2024

Akademin för tillämpad fluidteknik: Seminarieprogram 

 

Mer information finns på: www.fluid-akademie.de


Nedladdning

 Flyer Akademin för tillämpad fluidteknik 

Kontakt