Seminarieprogram 2024 - Akademi för tillämpad fluidteknik

Om du deltar i en av våra utbildningar kan du vänta dig följande av oss:

 • Vi använder oss av väl kvalificerade referenter
 • Våra fortbildningar har principiellt en hög teknisk prägling
 • Varje deltagare får efter avslutad fortbildning ett motsvarande deltagarintyg (certifikat)
 • Vi står även efter fortbildningen till förfogande för fördjupande frågor eller individuella förfrågningar med hjälp av lämpliga medarbetare

Förutom standardprogrammet som presenteras, erbjuder vi på förfrågan:

 • individuella utbildningar (inhouse)
 • fortsättningsseminarier
 • vidareutbildningar för dina lärlingar

Dessutom erbjuder vi gärna på förfrågan individuellt anpassade fortbildningar och evenemang även på engelska.

Nedan finns en översikt över vårt aktuella fortbildningsprogram. För att ge en bättre överblick har vi delat in dessa i olika avsnitt:

Del I – Hydraulik utbildningar:

 • Här rör det sig om flerdagars intensivutbildningar som hålls av vår erfarna och högt kvalificerade instruktör
 • Mycket lämplig som komplement till en hydraulisk utbildning
 • Antal deltagare: 4 till maximalt 12 personer

Del II – Specialutbildningar:

 • Endagsseminarier om utvalda och tekniskt präglade ämnesområden
 • Perfekt som repetition och vidareutbildning
 • Antal deltagare: variabelt (se respektive fortbildning)

Del III – Specialevenemang:

 • Sammanför på ett effektivt sätt dina medarbetare med rätt verksrepresentant eller upplev ett tekniskt utbyte med andra aktörer på marknade
 • För båda syftena erbjuder Akademin för tillämpad fluidteknik ett passande forum. 

Mer information om Akademin för tillämpad fluidteknik (Bremen) finns under samarbetspartner.


Nedladdning

 Flyer från Akademi för tillämpad fluidteknik

 Seminarieprogram 2024 från Akademi för tillämpad fluidteknik

Kontakt